dřezovec trojtrnný


Dřezovec trojtrnný je opadavý strom s vejčitou korunou dosahující výšky až 35 m. Na větvích se nacházejí až 10 cm dlouhé trojitě rozvětvené trny, tyto trny mohou růst i na kmeni. Kůra je tmavošedá, tence plátkovitě se odlupující. Listy jsou střídavé nebo rostou ve svazečcích a jsou jednoduše až dvojitě lichozpeřené. Květy tvoří vzpřímené hrozny dlouhé až 10 cm, jednotlivé květy jsou drobné, zelené a mají motýlkovitý tvar. Plodem je lusk dlouhý až 20 cm a 3 cm tlustý s větším počtem semen velkých 7 – 10 mm. Kvete v červnu až červenci.

latinsky: Gleditsia triacanthos
třída:  vyšší dvouděložné rostliny
čeleď: bobovité
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99ezovec_trojtrnn%C3%BD
zdroj obrázku: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id39870/