tis červený


Pomalu rostoucí, často vícekmenný, až 20 m vysoký keř nebo strom. Borka tenká, odlupující se v tenkých šupinách, zprvu načervenalá, později hnědošedá. Jehlice čárkovité, 20 až 35 mm dlouhé a asi 2 mm široké, na vrcholu zašpičatělé, na bázi v kratičký řapík zúžené, opadávající ve stáří 4 až 10 let. Květy jednotlivé, vyrůstají v úžlabí jehlic, samčí kulovité, 3 až 4 mm v průměru, žluté, samičí jen 1 až 2 mm velké, zelené, podobné listovým pupenům. Semena obklopena červeným dužnatým míškem o průměru 8 až 10 mm. Kvete v III až IV.
Tis se dožívá stáří okolo 300 let, jen zřídka více.

latinsky: Taxus baccata
třída: 
čeleď: tisovité
zdroj: http://botanika.wendys.cz/kytky/K510.php
zdroj obrázku:
http://botanika.wendys.cz/kytky/K510.php
http://www.ckrumlov.cz/obr/mesto/soucas/3282b.jpg